ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดกิจการ
ชื่อร้านอาหาร
ครัวฟองแก้ว
เปลี่ยน
บ้านสันต้นเปา ต.แม่เงิน จ.เชียงราย, อ.เชียงแสน,
อาหารไทยทั่วไป
ข้าวแกง อาหารตามสั่ง
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ