เพิ่มร้านอาหาร
* ต้องกรอก
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อร้านอาหาร
เขต/แขวง
กรุณาเลือก เขต/ย่าน ของร้านอาหาร หากร้านนี้ไม่ได้อยู่ใน เขต/ย่าน เหล่านี้ คุณสามารถปักหมุด พิกัดร้านอาหารบนแผนที่ และสามารถ ย่อ/ขยาย แผนที่ด้วยปุ่ม "+" & "-"
ที่อยู่
เบอร์โทร.
สัญชาติ
เมนู/ประเภทร้าน
ราคาต่อคน
฿
รูปหน้าร้าน
ลบ
เลือกไฟล์
นามบัตร
ลบ
เลือกไฟล์
ข้อมูลเพิ่มเติม
จำนวนที่นั่ง
ที่นั่ง
เวลาเปิด-ปิด
ข้อมููลการจอง
ที่ี่จอดรถ
วิธีจ่ายเงิน
วีซ่า
มาสเตอร์
อเมริกันเอ๊กเพรส
เงินสด
เจซีบี
ไดเนอร์สคลับ
Apple Pay
Google Pay
Alipay
BoC Pay
WeChat Pay
雲閃付
PayMe
อื่นๆ
ที่นั่่งนอกอาคาร
เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
ค่าตัดเค้ก
สามารถนำไวน์ไปเองได้
เดลิเวอรี่
อื่่นๆ
ข้อมูลของคุณ
ฉันคือเจ้าของ/ผู้ดูแลร้าน
ใช่