ข้อมูลร้านอาหารที่กลับมาเปิดใหม่
ชื่อร้านอาหาร
คอนเน็ค คาเฟ่
เปลี่ยน
170-171 หมู่ 18 ถนนประสพสุข อ.เมือง จ.เชียงราย ต.เวียง, อ.เมืองเชียงราย,
อาหารไทยทั่วไป
ผัดไทย
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ