ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
อีท สลีป
เปลี่ยน
ถนนแควหวาย ต.รอบเวียง จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย,
ร้านในโรงแรม รีสอร์ต
ร้านกาแฟ / ร้านชา
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ