ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
ซือไห่
เปลี่ยน
ดอยแม่สลอง ต.แม่สลองนอก จ.เชียงราย, อ.แม่ฟ้าหลวง,
อาหารจีน
ร้านอาหารทั่วไป
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ