เยี่ยมชม 4 สถานีเกษตรหลวงบนภูเขา...จากฝิ่นเป็นแผ่นดินทอง
2017-10-10

...ท่องเที่ยว เยี่ยมชม สถานีเกษตรมูลนิธิโครงการหลวง รัชกาลที่ 9...

จุดเริ่มต้นของสถนีเกษตรหลวงในแต่ละแห่งนั้นล้วนเกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในแต่ละพื้นที่ และทรงเห็นว่าชาวเขาส่วนใหญ่ปลูกฝิ่นแต่ยากจนและยังทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีพระราชดำริให้แต่ละพื้นที่ใช้เป็นสถานีเกษตรวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่น และให้อยู่ในมูลนิธิโครงการหลวง ได้ผลิตผลออกขายในชื่อผลิตภัณฑ์โครงการหลวง อีกทั้งแต่ละสถานีเกษตรหลวงยังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู้ เป็นทั้งศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติที่สวยงาม และเป็นสถานที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ


สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีจุดเที่ยวชมสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในรูปแบบสวนกลางแจ้งและโรงเรือน ไม่ว่าจะเรือนอกไม้ เรือนกุหลาบ, สวนบอนไซอ่างขาง, โรงชาอ่างขาง, สวนดอยคำแหล่งรวบรวมดอกกุหลาบพันปีนำเข้าและดอกไม้เมืองหนาว, สวนหอมแหล่งรวมพันธุ์ไม้หอมทั้งในและต่างประเทศ, แปลงบ๊วย, แปลงสตรอเบอร์รี่บ้านนอแล จุดชมวิว และอีกมากมายภายในสถานี นอกจากความสวยงามแล้วยังเป็นศูนย์เรียนรู้และศึกษาธรรมชาติของผู้มาเยี่ยมชมอีกด้วย >>ดูแผนที่ในสถานี<<

สวนกลางแจ้ง

ทะเลหมอก แปลงชา 2000

ซากุระญี่ปุ่น

แปลงสตรอเบอร์รี่ บ้านนอแล

อ้างอิง: www.angkhangstation.com/index.php?group=About_us l www.thairoyalprojecttour.com/?p=1091


สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ราษฎรที่อาศัยบนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงและเผ่าม้ง ในอดีตไม่มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง อีกทั้งยังทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีเกษตรดำเนินการวิจัยไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก และผลไม้ เพื่อถ่ายทอดความรู้และช่วยเหลือชาวเขาให้มีรายได้ ปัจจุบันภายในสถานีมีจุดเยี่ยมชมท่องเที่ยวมากมาย ได้แก่ สวน 80 พรรษา, น้ำตกและสวนหลวงสิริภูมิ, สวนกุหลาบพันปี, โรงเรือนจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ, โรงผลิตพืชไร้ดิน, สวนซากุระ >>ดูแผนที่ในสถานี<<

สวน 80 พรรษา ซึ่งจัดในปี พ.ศ.2550 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา

องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยถ่ายทอดสู่เกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยง

น้ำตกสิริภูมิ/สวนหลวงสิริภูมิ

สวนกุหลาบพันปี

อ้างอิง: www.royal-inthanon.com/Travel l www.thairoyalprojecttour.com/?p=1089


สถานีเกษตรหลวงปางดะ

ในปีพ.ศ.2522 มูลนิธิโครงการหลวงได้เลือกพื้นที่ในสถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวสะเมิงของกรมวิชาการเกษตร หมู่บ้านปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งทำการขยายพันธุ์พืช ภายหลังเมื่อปริมาณความต้องการด้านพันธุ์พืชเพิ่มมากขึ้นจึงขยายพื้นที่สถานีเกษตรหลวงให้ใหญ่ขึ้น และในปัจจุบันขยายการวิจัยพันธุ์พืชหลายชนิด ไม่เพียงแต่ผักผลไม้ดอกไม้เมืองหนาว แต่ได้วิจัยพืชเมืองร้อนและป่าไม้โตเร็วอื่นๆ ด้วย นักท่องเที่ยวสามารถขี่จักรยานชมแปลงวิจัยสาธิตต่างๆ ได้แก่ ไม้ผล, ผัก, สมุนไพร,ไม้ดอก, แปลงทดสอบไผ่และพืชนำเข้าภายในสถานีได้ พร้อมสัมผัสความสงบและธรรมชาติที่สวยงาม >>ดูแผนที่<<

แปลงวิจัยทดสอบสาธิตไม้ผล

แปลงวิจัยทดสอบสาธิตไม้ดอก

แปลงทดสอบไผ่หวาน ไผ่หยก และพืชนำเข้า

ผลผลิตจากแปลงวิจัยทดสอบสาธิตไม้ผลบ้านพักภายในสถานีเกษตรหลวงปางดะ

อ้างอิง: www.thairoyalprojecttour.com/?p=1087


ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2512 ขณะนั้นในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านหนองหอยและทรงมีพระราชดำริว่าควรมีการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรชาวเขา โดยแนะนำพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย ยกระดับความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึ้น ปัจจุบันมีสถานที่ท่องเที่ยวเด่นอย่างม่อนแจ่ม เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก ชมทะเลหมอก หรือตั้งแคมป์ นอกจากม่อนแจ่มยังมีสถานีวิจัยพืชผักโครงการหลวง, แปลงผักแบบขั้นบันได และแปลงสาธิตผลไม้ ให้ได้เยี่ยมชมพร้อมวิวธรรมชาติที่สวยงาม >>ดูแผนที่<< 

Cr.Pic: http://chiangmaiairportthai.com

Cr.Pic: http://chiangmaiairportthai.com

อ้างอิง: www.thairoyalprojecttour.com/?p=1061 l http://royalprojectthailand.com/nonghoi


ดูบทความอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โครงการหลวง และในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้ที่นี่

คีย์เวิร์ด
โครงการหลวง
มูลนิธิโครงการหลวง
สถานีเกษตรหลวง
พืชเมืองหนาว
ท่องเที่ยว
เที่ยวโครงการหลวง
เชียงใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในหลวง
รัชกาลที่ 9
OpenRice TH Editor
Monthly chart
ทัมเบลอร์ดีไซน์ใหม่ พร้อมคูปองเครื่องดื่มฟรี! จากแมคคาเฟ่
2020-11-24
“ชีสสติ๊ก” กรอบยืด ถูกใจ...ใหม่! จากแมคโดนัลด์
2020-11-06
แมคโดนัลด์ชวนรักษ์โลก เปิดตัวแก้วน้ำ (Reusable Cup) คอลใหม่ สดใส น่าสะสม
2020-11-06
กุ้งเต็มคำ กับ “เบอร์เกอร์กุ้งค็อกเทล” เมนูใหม่จากแมคโดนัลด์
2020-11-24
เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสช่วงเวลาแห่งความสุข ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
2020-11-20