ข้อมูลร้านอาหารที่กลับมาเปิดใหม่
ชื่อร้านอาหาร
เบเกอรี่พลัส
เปลี่ยน
414 ถนนวชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย จ.ชลบุรี, อ.เมืองชลบุรี,
ลำลอง
ร้านเค้กและเบเกอรี่
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ