ข้อมูลร้านอาหารที่กลับมาเปิดใหม่
ชื่อร้านอาหาร
ด้านข้างตลาดสัตหีบ (ข้างธนาคารออมสิน) ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี, อ.สัตหีบ,
อาหารไทยทั่วไป
ขนมหวาน ไอศครีม
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ