ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
มุมอร่อย
เปลี่ยน
สาขาศรีราชา 16/4 ซอยแหลมเกตุ (หน้าโรงพยาบาลสมิติเวช) ต.ศรีราชา จ.ชลบุรี, อ.ศรีราชา,
อาหารไทยทั่วไป
อาหารจีน
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ