View Map
ตัวกรอง
Centara Grand Mirage Beach Resort หมู่ 5 ซอยสราญชล ถนนพัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ จ.ชลบุรี
ถนนเลียบชายหาดพัทยา (ระหว่างซอยพัทยา 13/1-13/2) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
Fish & Chip Four Seasons Pizza Pork Knuckle Tiramisu
6
0
ซอยท่าเรือพรนายก ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีราชา จ.ชลบุรี
1
0
23/4 หมู่ 2 ซอยนาจอมเทียน 14 ต.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี
เอ็นหอยผัดฉ่า ขาหมูทอดเดอะวิว ตำทะเลข้าวโพด ปลากะพงทอดน้ำปลา ยำคะน้ากุ้งสด
2
1
Hard Rock Hotel Pattaya หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 2 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
Cocktails CHICKEN CAESAR SALAD BARBECUE CHICKEN THE BIG CHEESEBURGER
บางแสนสาย 1 ต.แสนสุข จ.ชลบุรี
คะน้ากุ้งสด กุ้งแช่น้ำปลา
Avani Resort 218/2-4 ถนนพัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
6/3 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี
กุ้งแช่น้ำปลา ปลากะพงทอดน้ำปลา
1
0
153/3 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี
เนื้อคลุกผุ่น ทอดมันกุ้งต้นแจง ปลาเก๋าห้ารส ลืมผัด ส้มตำทอดกรอบ
199 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
ถนนสุขุมวิท กม.143 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
กุ้งแช่น้ำปลา ต้มยำกุ้ง ส้มตำไทย
ชายหาดบ้านอำเภอ ต.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี
กุ้งทอดกระเทียม น้ำพริกมะม่วงปลาอินทร์ ปลากะพงขาวนึ่งซีอิ๊ว