0
0
0
เบอร์โทร.
034-552-124
วิธีจ่ายเงิน
วีซ่า มาสเตอร์ เงินสด
ข้อมูลอื่นๆ
ที่จอดรถ
เว็บไซต์ร้านอาหาร
http://x2resorts.com/resorts/river-kwai/facilities/