ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดกิจการ
ชื่อร้านอาหาร
ครัวผู้ใหญ่จอย
เปลี่ยน
ใกล้วัดคลองโคลน ต.แหลมใหญ่ จ.สมุทรสงคราม, อ.เมืองสมุทรสงคราม,
อาหารไทยทั่วไป
อาหารทะเล
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ