ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดกิจการ
ชื่อร้านอาหาร
เคียงคลื่นซีฟู๊ด
เปลี่ยน
ถนนหาดธาราม ต.แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี , อ.บ้านแหลม,
อาหารไทยทั่วไป
อาหารทะเล
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ