ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
ที-เล็กนมสด
เปลี่ยน
30/3 ถนนอภัย ต.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์, อ.เมืองกาฬสินธุ์,
ลำลอง
ร้านกาแฟ / ร้านชา
อื่่นๆ