ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดกิจการ
ชื่อร้านอาหาร
โกต้าข้าวมันไก่
เปลี่ยน
16-18 ซอยสุรินทร์ ถนนมนตรี ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต,
ข้าวมันไก่
ข้าวหมูแดง/หมูกรอบ
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ