ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดกิจการ
ชื่อร้านอาหาร
Pikgo Coffee & Zakka
เปลี่ยน
วงเวียนสะพานหิน ถนนภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต,
ลำลอง
ร้านเค้กและเบเกอรี่
อื่่นๆ