ข้อมูลร้านอาหารที่กลับมาเปิดใหม่
ชื่อร้านอาหาร
โกต้าข้าวมันไก่
เปลี่ยน
16-18 ซอยสุรินทร์ ถนนมนตรี ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต,
ข้าวมันไก่
ข้าวหมูแดง/หมูกรอบ
อื่่นๆ