ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
Pikgo Coffee & Zakka
เปลี่ยน
วงเวียนสะพานหิน ถนนภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต,
ลำลอง
ร้านเค้กและเบเกอรี่
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ