ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
ไก่ย่างเสือใหญ่ หัวหิน
เปลี่ยน
ซอยหัวหิน 52 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หัวหิน,
อาหารอีสาน
อาหารไทยทั่วไป
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ