ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
4 คิงส์หาดใหญ่
เปลี่ยน
222/4 ถนนสละชีพ ต.ประจวบ จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์,
อาหารไทยทั่วไป
ข้าวแกง อาหารตามสั่ง
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ