ต้มเล้งซุปบ้านบึง
ต้มเล้งซุปบ้านบึง
ต้มเล้งซุปบ้านบึง น้ำซุปหมึกแห้งกุ้งแห้งหอมหวาน เป็นซุป 4 หวาน หวานที่ 1 ได้จากกระดูกเอียวเล้ง หวานที่ 2 จากหมึกแห้งหั่น...
สูตรอาหารแนะนำ
20 นาที
ปานกลาง
25 นาที
มือใหม่หัดชิม
15 นาที
มือใหม่หัดชิม
15 นาที
มือใหม่หัดชิม
15 นาที
มือใหม่หัดชิม
60 นาที
มือใหม่หัดชิม
10 นาที
มือใหม่หัดชิม
10 นาที
มือใหม่หัดชิม
20 นาที
มือใหม่หัดชิม
30 นาที
ปานกลาง
15 นาที
มือใหม่หัดชิม
45 นาที
ปานกลาง
15 นาที
มือใหม่หัดชิม
120 นาที
ปานกลาง
20 นาที
ปานกลาง
prev next
แชร์สูตรอร่อย
ค้นหาสูตรอาหาร
Top
This website uses cookies to improve your website experience. By continuing to browse, you are agreeing to our use of cookies and Privacy Policy.