1
0
0
Signature Dishes
ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น
Review (1)
ร้านก๋วยเตี๋ยว อ.หงี ขายทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูและเนื้อเลยมีให้เลือกตามใจชอบ "เอ๊ะ!ก็ฉันไม่กินเนื้อขายทั้งหมูทั้งเนื้อในร้านเดียวกันฉันไม่กินแน่นอน..!!!!" เดี๋ยวก่อนค่ะ..คนที่ไม่ทานเนื้อไม่ต้องห่วงเลยค่ะ ร้านนี้เค้าแยกโซนก๋วยเตี๋ยวหมูและเนื้อออกจากกัน การสั่งก๋วยเตี๋ยวร้านนี้จะมีใบให้ติ๊กแยกสีหมู-เนื้อ เลือกว่าจะกินแบบไหน เส้นก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มีตั้งแต่เส้นใหญ่ เส้นเล็ก หมี่เหลือง มาม่า หมูตุ๋น เนื้อตุ๋น ชิ้นสด ชิ้นเปื่อย เครื่องในมีครบ ให้เลือกตามที่ต้องการ ของทานเล่นและขนมหวานมีให้เลือกเยอะมากสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยว เช่น ลูกชิ้นปิ้ง ฮ่อยจ้อ กุยช่าย ขนมถ้วย ลูกตาลลอยแก้ว เป็นต้น ทานอิ่มก็เรียกพนักงานจะมาคิดเงินที่โต๊ะค่ะ continue reading
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)