อันดับร้านอาหาร
อันดับร้านอาหาร - ยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์
ประกาศเมื่อ 2020-06-05 ( ข้อมูล90วันที่ผ่านมา)
คำนวนจากรีวิวร้านขนมและของหวานที่ออนไลน์ในช่วง 90 วันที่ผ่านมาก่อนการประกาศผลในแต่ละวัน โดยหาความต่างระหว่างรีวิวแง่บวกและรีวิวแง่ลบ แล้วนำมาเฉลี่ยด้วยระดับเลเวลของผู้รีวิว คุณภาพรีวิว และความใหม่
เท่าเดิม ลง ขึ้น ใหม่