ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดกิจการ
ชื่อร้านอาหาร
Nara Thai Cuisine (นารา)
เปลี่ยน
Central World ชั้น 7 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ, ปทุมวัน,
อาหารไทยทั่วไป
อาหารฟิวชั่น
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ