ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
โจ๊กเปิดหม้อ
เปลี่ยน
สาขา ลาดหญ้า ถนน ลาดหญ้า คลองสาน กรุงเทพฯ, คลองสาน,
โจ๊ก ข้าวต้ม
ลำลอง
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ