กินอะไรดี เยาวราช

“เยาวราช” ไชน่าทาวน์แห่งกรุงเทพฯ ประเทศไทย แหล่งรวมอาหารขึ้นชื่ออันดับต้นๆของกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเหลาในภัตตาคารหรูหรืออาหารริมทาง (Street food) ไม่เพียงแต่อาหารจีนที่ดีงาม หากแต่อาหารคาวหวานนานาชนิด ที่รับรองว่าไปแล้วต้องไม่ผิดหวัง

OpenRice uses cookies to improve your website experience. By continuing to browse, you are agreeing to our use of cookies and Privacy Policy.