1
0
0
ระดับ1
2
0
2016-04-05 58 วิว
Good selection. High quality with nice air conditioned and clean atmosphere. Servers don't speak Cantonese but owners do. Helpful pictures of most items on the menu.
อ่านรีวิวฉบับเต็ม
Good selection. High quality with nice air conditioned and clean atmosphere. Servers don't speak Cantonese but owners do. Helpful pictures of most items on the menu.
(รีวิวด้านบนคือ ความคิดเห็นของผู้ใช้ ซึ่งไม่ใช่ความคิดเห็นของ OpenRice)
โพสต์
รายละเอียดคะแนนรีวิว
รสชาติ
การตกแต่ง
บริการ
ความสะอาด
ความคุ้มค่า
วิธีการกิน
รับประทานที่ร้าน
ระดับ1
2
0
2016-04-05 13 วิว
Good selection of authentic diimsum. Clean and air conditioned. Decent service.
อ่านรีวิวฉบับเต็ม
Good selection of authentic diimsum. Clean and air conditioned. Decent service.

(รีวิวด้านบนคือ ความคิดเห็นของผู้ใช้ ซึ่งไม่ใช่ความคิดเห็นของ OpenRice)
โพสต์
รายละเอียดคะแนนรีวิว
รสชาติ
การตกแต่ง
บริการ
ความสะอาด
ความคุ้มค่า
วิธีการกิน
รับประทานที่ร้าน