0
0
0
เบอร์โทร.
053-216-748
081-673-4343
เวลาเปิด-ปิด
วันนี้
17:00 - 22:30
จันทร์ - อาทิตย์
17:00 - 22:30
วิธีจ่ายเงิน
เงินสด
ข้อมูลอื่นๆ
มีแอร์
เว็บไซต์ร้านอาหาร
http://www.facebook.com/wagayayakiniku