0
0
0
เหมาะสำหรับ
ลำลอง
ข้อมูลเพิ่มเติม
ต.รอบเวียง
วิธีจ่ายเงิน
เงินสด
ข้อมูลอื่นๆ
ที่จอดรถ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เมนูแนะนำ
ข้าวผัด
ร้านนี้ยังรอรีวิวแรกอยู่