0
0
0
เบอร์โทร.
084-047-6789
วิธีจ่ายเงิน
เงินสด
ข้อมูลอื่นๆ
มีแอร์
เว็บไซต์ร้านอาหาร
http://www.facebook.com/Daily-coffee-1619486398273884/timeline