ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
ข้าวมันไก่ห้าดาว
เปลี่ยน
ใกล้สนามบิน ต.เวียง จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย,
อาหารไทยทั่วไป
ข้าวมันไก่
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ