0
0
0
เบอร์โทร.
080-824-8368
วิธีจ่ายเงิน
เงินสด
ข้อมูลอื่นๆ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เว็บไซต์ร้านอาหาร
http://www.facebook.com/416443571743522
เมนูแนะนำ
ยำหอยแครง ตำยำทะเล กุ้งแช่น้ำปลา
ร้านนี้ยังรอรีวิวแรกอยู่