0
0
0
เบอร์โทร.
084-883-6560
วิธีจ่ายเงิน
เงินสด
ข้อมูลอื่นๆ
บริการจัดส่ง
เว็บไซต์ร้านอาหาร
http://www.facebook.com/780555758693946
เมนูแนะนำ
หมูย่าง
ร้านนี้ยังรอรีวิวแรกอยู่