0
0
0
เบอร์โทร.
081-139-9633
เวลาเปิด-ปิด
วันนี้
15:00 - 03:00
จันทร์ - อาทิตย์
15:00 - 03:00
วิธีจ่ายเงิน
เงินสด
ข้อมูลอื่นๆ
ร้านอาหารปิดดึก