0
0
0
เบอร์โทร.
044-321-216
เวลาเปิด-ปิด
วันนี้
04:00 - 19:00
จันทร์ - อาทิตย์
04:00 - 19:00
วิธีจ่ายเงิน
เงินสด
ข้อมูลข้างต้นใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับร้านอาหารอีกครั้ง
เมนูแนะนำ
ไก่ย่าง
ร้านนี้ยังรอรีวิวแรกอยู่