0
0
0
เบอร์โทร.
055-303-119
เวลาเปิด-ปิด
วันนี้
19:00 - 02:00
จันทร์ - อาทิตย์
19:00 - 02:00
วิธีจ่ายเงิน
เงินสด
ข้อมูลอื่นๆ
ร้านอาหารปิดดึก
เมนูแนะนำ
ข้าวต้มทรงเครื่อง ผัดฉ่าหอย ผัดผักบุ้ง
ร้านนี้ยังรอรีวิวแรกอยู่