0
0
0
เบอร์โทร.
081-282-4800
เวลาเปิด-ปิด
วันนี้
09:00 - 16:00
จันทร์ - อาทิตย์
09:00 - 16:00
วิธีจ่ายเงิน
เงินสด
เมนูแนะนำ
ไก่ย่าง ตำปู ตำลาว
ร้านนี้ยังรอรีวิวแรกอยู่