0
0
0
เหมาะสำหรับ
ลำลอง
ข้อมูลเพิ่มเติม
ต.คุ้มเก่า
วิธีจ่ายเงิน
เงินสด
เว็บไซต์ร้านอาหาร
http://www.facebook.com/aongcafe
ข้อมูลข้างต้นใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับร้านอาหารอีกครั้ง
เมนูแนะนำ
กาแฟโบราณ
ร้านนี้ยังรอรีวิวแรกอยู่