1
0
0
เบอร์โทร.
081-918-0500
วิธีจ่ายเงิน
เงินสด
จำนวนที่นั่ง
6
ข้อมูลอื่นๆ
Wi-Fi
Service Charge
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ค่าเปิดขวด
เว็บไซต์ร้านอาหาร
http://www.geckovilla.com/GeckoVilla_thaipage.html
รีวิว (1)
ระดับ1 2016-10-22
40 วิว
A great place for a private celebration. Book the pool villa and enjoy a poolside dinner outside with a barbecue, or sit in the air-conditioned dining room if you prefer.The suckling pig here needs to be ordered 24hrs in advance but is well worth it! Crispy, rudy skin crackles and delights, and soft, moist meat pulls apart from the bone., whilst their dipping sauces are not overly sweet and o complement the flesh perfectly.Yams and salads were authentically spicy, though may be tamed down if requested.Friendly, smiling service...and very cold beers! อ่านต่อ
(รีวิวด้านบนคือ ความคิดเห็นของผู้ใช้ ซึ่งไม่ใช่ความคิดเห็นของ OpenRice)