0
0
0
เบอร์โทร.
087-090-3407
ข้อมูลเพิ่มเติม
ต.ป่าตอง
วิธีจ่ายเงิน
เงินสด
ข้อมูลอื่นๆ
Open-air
เว็บไซต์ร้านอาหาร
http://www.facebook.com/pages/Pasta-Fresca-Italian-Restaurant-Patong-Beach-Phuket/222229231138795