0
0
0
เบอร์โทร.
098-072-3151
วิธีจ่ายเงิน
เงินสด
จำนวนที่นั่ง
30
ข้อมูลอื่นๆ
Wi-Fi
Service Charge
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ค่าเปิดขวด
ข้อมูลข้างต้นใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับร้านอาหารอีกครั้ง
เมนูแนะนำ
Chachu Ramen Okonomiyaki Salmon Sushi Tonkatsu Ramen
ร้านนี้ยังรอรีวิวแรกอยู่