0
0
0
รีวิว (1)
ระดับ1 2017-08-09
150 วิว
去了布吉10天,試過很多食物,很多餐廳,終於找到一間各種食物也煮得很有水準,價錢大衆化,食過一次就想試埋其他食品的餐廳,成為了我們的飯堂, 看看我在OpenSnap發佈的相片就知道了,哈哈! อ่านต่อ
(รีวิวด้านบนคือ ความคิดเห็นของผู้ใช้ ซึ่งไม่ใช่ความคิดเห็นของ OpenRice)