0
0
0
เบอร์โทร.
082-4178717
เหมาะสำหรับ
ลำลอง
วิธีจ่ายเงิน
เงินสด
ข้อมูลข้างต้นใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับร้านอาหารอีกครั้ง