0
0
0
รีวิว (1)
ระดับ1 2018-08-01
91 วิว
An absolute place to chill out and have lunch. Decent drinks, good service. Chicken wings are nice. อ่านต่อ
(รีวิวด้านบนคือ ความคิดเห็นของผู้ใช้ ซึ่งไม่ใช่ความคิดเห็นของ OpenRice)