0
0
0
เหมาะสำหรับ
ลำลอง
ครอบครัว ลำลอง
วิธีจ่ายเงิน
เงินสด
เว็บไซต์ร้านอาหาร
http://www.facebook.com/278663852264714
เมนูแนะนำ
หมี่ชิ้นน่องลาย
ร้านนี้ยังรอรีวิวแรกอยู่