0
0
0
เดิน 2-นาที จาก สถานี BTS สยาม ทางออก 2 อ่านต่อ
วิธีจ่ายเงิน
เงินสด
ข้อมูลอื่นๆ
ที่จอดรถ
เว็บไซต์ร้านอาหาร
http://www.facebook.com/innovationplusdesignstylecafe