0
0
0
เบอร์โทร.
097-154-5555
เหมาะสำหรับ
ลำลอง
วิธีจ่ายเงิน
เงินสด
เว็บไซต์ร้านอาหาร
http://www.facebook.com/takotakothailand/