6
4
0
เบอร์โทร.
093-423-2999
เหมาะสำหรับ
ลำลอง
ครอบครัว ลำลอง
วิธีจ่ายเงิน
เงินสด
ข้อมูลอื่นๆ
Online Reservation
มีแอร์
เว็บไซต์ร้านอาหาร
http://www.facebook.com/TheSeafoodCafeandRestaurant/
ข้อมูลข้างต้นใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับร้านอาหารอีกครั้ง