ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
Liu Xiang Fong (หลิว เซียง ฟง)
เปลี่ยน
Zpell@Future Park ถนนพหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี, อ.ธัญบุรี,
อาหารจีน
ลำลอง
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ