ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
Show DC ชั้น 5 ถนนจตุรทิศ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ, บางกะปิ,
อาหารไทยทั่วไป
อาหารว่าง
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ